Artykuł sponsorowany

W jakich sytuacjach możliwa jest refundacja aparatu słuchowego?

W jakich sytuacjach możliwa jest refundacja aparatu słuchowego?

Aparaty słuchowe to niezbędne urządzenia dla osób z zaburzeniami słuchu, które pomagają im w codziennym funkcjonowaniu. W Polsce wiele osób korzysta z tego rodzaju wsparcia, a koszt zakupu aparatu słuchowego może być sporym obciążeniem dla budżetu domowego. Dlatego warto wiedzieć, w jakich sytuacjach możliwe jest uzyskanie refundacji na zakup aparatu słuchowego i jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tej formy pomocy.

Kryteria kwalifikacji do refundacji

Aby ubiegać się o refundację aparatu słuchowego, należy spełnić określone kryteria. Przede wszystkim konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem na zaburzenia słuchu. Orzeczenie to wydaje zespół orzekający o niepełnosprawności, działający przy powiatowych lub miejskich ośrodkach pomocy rodzinie. Ponadto pacjent musi posiadać skierowanie na aparat słuchowy od lekarza specjalisty laryngologa oraz zgłosić się do poradni audiologiczno-foniatrycznej, gdzie zostanie przeprowadzone badanie audiologiczne.

Rodzaje refundacji aparatu słuchowego

W zależności od stopnia niepełnosprawności i wieku pacjenta, istnieją różne rodzaje refundacji na zakup aparatu słuchowego. Dla dzieci do 18. roku życia oraz osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje refundacja w wysokości 100% ceny urządzenia. Osoby dorosłe z orzeczeniem o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności mogą liczyć na refundację w wysokości 50% wartości aparatu słuchowego. Warto dodać, że refundacja aparatu słuchowego w Kostrzynie nad Odrą może być przyznana na zakup jednego aparatu słuchowego lub dwóch, jeśli pacjent ma zaburzenia słuchu po obu stronach.

Procedura ubiegania się o refundację

Proces ubiegania się o refundację aparatu słuchowego rozpoczyna się od zgłoszenia się do poradni audiologiczno-foniatrycznej, gdzie zostanie przeprowadzone badanie audiologiczne. Na podstawie wyników tego badania lekarz specjalista wystawi skierowanie na aparat słuchowy. Następnie pacjent powinien zgłosić się do wybranego punktu sprzedaży aparatów słuchowych, gdzie zostanie dobrany odpowiedni model urządzenia. Po zakupie aparatu należy złożyć wniosek o refundację wraz z wymaganymi dokumentami (skierowanie, orzeczenie o niepełnosprawności, faktura) w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym dla miejsca zamieszkania.